• Tczew
  Tczew
 • Orszak Trzech Króli
  Orszak Trzech Króli
 • Akcja Pielucha dla Malucha
  Akcja Pielucha dla Malucha
 • DROGA KRZYŻOWA DLA MŁODZIEŻY
  DROGA KRZYŻOWA DLA MŁODZIEŻY
 • IV RADA DIECEZJALNA DZIEŁA KOLPINGA DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ
  IV RADA DIECEZJALNA DZIEŁA KOLPINGA DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ
 • MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE MŁODZIEŻY MŁODEGO KOLPINGA NA LITWIE
  MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE MŁODZIEŻY MŁODEGO KOLPINGA NA LITWIE

VIII powiatowy konkurs historyczny

Główną ideą konkursu jest pogłębienie wiedzy o św. Jadwidze Andegaweńskiej jako królu Polski i patronki miasta Tczewa. Nauczyciele historii, przygotowujący konkurs, pragną także zainteresować młodzieży historią Polski i najbliższego otoczenia, poszerzyć znajomości epoki jagiellońskiej, jej roli i znaczenia w Europie oraz zintegrować środowisko szkolne. Jak co roku, uczniowie i nauczyciele, mieli okazję zintegrować się podczas obiadu w restauracji Mocca.
Konkurs tradycyjnie składał się z dwóch etapów. Na początku uczniowie pisali półgodzinny test wiedzy o św. Jadwidze i czasach z nią związanych. Zgodnie z regulaminem, do etapu ustnego, zakwalifikowało się dziesięcioro uczestników, którzy odpowiadali na pytania przed komisją konkursową, w skład której w tym roku weszli: mgr Michał Landowski oraz prof. Kazimierz Ickiewicz, tczewski historyk i regionalista. W tym roku zestawy pytań ustnych zostały przygotowane w oparciu o literaturę podaną w regulaminie konkursu.
Po podliczeniu punktów z dwóch etapów laureatami zostali uczniowie I LO w Tczewie:
I m. Maciej Rząd,
II m. Jakub Kruszyński,
III m. Weronika Burczyk.
W tym roku nagrody dla laureatów i finalistów ufundowało Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta. Pierwszą nagrodą w tej edycji konkursu był laptop. Za pozostałe miejsca na podium uczniowie otrzymali tablety. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i książki.
Nagrody uczestnikom wręczali: ks. prałat Piotr Wysga, ks. Krzysztof Niemczyk, dyrektor Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, które było organizatorem i gospodarzem konkursu oraz starosta tczewski p. Tadeusz Dzwonkowski i prezydent p. Mirosław Pobłocki.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłej edycji.

Relacja z przebiegu konkursu emitowana była w  telewizji TeTka 2 grudnia 2016 r.